slanted
schuin staan, photo, USA, 2013
schuin op schip, photo, Japan, 2008
schuin vlak, action, Japan, 2008
Schuine bank, photo, China, 2006
schuine bank, action, Russia, 2006
back to top
© Paulien Oltheten, 2021