high heels
Hakken aan een geknakte tak, photo, China, 2005
hakschoenen, photo, Russia, 2006
Hakschoen, movieclip, The Netherlands, 2002
klak hak, animation, The Netherlands, 2002
hak opvullen, note, Stockholm, 2006
back to top
© Paulien Oltheten, 2024